Marketing

Funksionet kryesore të marketingut janë:

  • Planifikim – Buxhetim
  • Parashikim
  • Manaxhim produktesh
  • Kërkime tregu
  • Strategji Marketingu, planifikim dhe implementim i aktiviteteve ATL dhe BTL.
  • Sponsorizime
  • Konferenca dhe Evente
  • Trajnime të ndryshme

Kontakto për Shërbime

Libohovë - Gjirokastër

+355-8426-8724-

Shpërndarje dhe marketing 

Filiali Tiranë

+355-4223-5541