Trade Marketing

Funksionet kryesore të Trade Marketingut janë :

  • Zhvillimi i politikave komerciale
  • Zhvillimi i Planogramës dhe udhëzimeve për vendosjen e produktit
  • Planet për tregun dhe planet për konsumatorin
  • Krijimi dhe implementimi i planeve promocionale, dhe i planeve të dedikuara për pikën e shitjes.
  • Shpërndarja e materialeve promocionale
  • Manaxhimi sipas kategorive për konsumatorët e veçantë

Kontakto për Shërbime

Libohovë - Gjirokastër

+355-8426-8724-

Shpërndarje dhe marketing 

Filiali Tiranë

+355-4223-5541