Merchandizing

Funksionet kryesore të departamentit merchendasing janë:

  • Implementimi i produktit sipas udhëzimeve dhe planogramës, si dhe kontrolli i tyre.
  • Kontrolli i çmimeve
  • Kontrolli i stokut
  • FIFO
  • Implementimi i aktiviteteve promo
  • Vendosja e materialeve promocionale në pikën e shitjes

Kontakto për Shërbime

Libohovë - Gjirokastër

+355-8426-8724-

Shpërndarje dhe marketing 

Filiali Tiranë

+355-4223-5541