Rrjet Shpërndarje & Marketing

Ne shpërndajmë produktet tona, në më shumë se 10.000 pika shitjesh në Shqipëri , në menyrë direkte dhe nëpërmjet pikave të shumicës.

Për rrjetin e shpërndarjes kemi në dispozicion:

  • 12 kamionë
  • 3 magazina nën mbikëqyerjen e Partner Ballkanik
  • 5 distributorë

Amita është lider në kategorine e lëngjeve të frutave:

  • Me 96 % Brand Awareness
  • Shërbim Shitje & Marketing profesional për produktet e Konsumit
  • Mbulim kombëtar i shitjeve (National Sales Coverage).
  • 99% mbulim distribucioni

Shërbime Shtesë:

  • Manaxhim Marke
  • Aktivitete promocionale për konsumatorin (strategji dhe implementim)