Prodhues i Lëngjeve të frutave

Partner Ballkanik është prodhuesi ekskluziv i liçensuar nga Coca-Cola Tria Epsilon në Shqipëri dhe Kosovë për lëngjet e frutave të markës Amita.

Aktualisht në strukturën e vet ka të punësuar rreth 100 punonjës me 2 linja prodhimi:

  • 1lt (Tetra Pak Prisma)
  • 250ml (Tetrak Pak Square)

Ne furnizohemi me lëndë të parë nga furnizues të çertifikuar dhe sistematikisht i kontrollojmë ato në laboratorë të akredituar.

  • Gjatë prodhimit ne aplikojnë sisteme të përparuara që sigurojnë specifikimet e cilësisë.
  • Në fabriken tonë ne kemi një laborator të kontrollit të cilësisë, në të cilën ne kontrollojmë lëndën e parë, paketimin dhe produktin përfundimtar.
  • Ne kryejme teste kimike dhe mikrobiologjike per të kontrolluar linjen tonë me specifikimet të cilësisë së produktit përfundimtar dhe ambalazhin e tij.
  • Ne kryejme auditime të jashtme dhe të brendshme për të siguruar funksionimin e paprekur gjatë të gjitha fazave të prodhimit.
  • Ne verifikojmë transportimin e duhur dhe ruajtjen e produkteve tona në pikat e shitjes nëpërmjet inspektimeve të shpeshta.